Beheer

[rank_math_breadcrumb]

De commissie beheer zorgt voor de exploitatie van de kantine (inkopen en organisatie barbezetting), is het aanspreekpunt voor het parcours en clubgebouw en is het contact voor het onderhoud (ook op technisch vlak).
Ook de evenementen op het WWV parcours en de vergaderingen worden door beheer bijgehouden en gepland in de evenementenkalender. Alvorens er iets georganiseerd gaat worden, dus eerste afstemming hebben met beheer!!

De afdeling beheer bestaat uit de volgende personen:

Sjaak Bol 0174-514532 / 06-51502468 mbol@kabelfoon.nl
Inkoop en voorraad beheer
Aad Helderman 06-10701256  held@kabelfoon.nl
Penningmeester kantine en aanvraagpunt consumptiebonnen
Sandra de Brabander 06-45740635 sandraboeters@caiway.net
Coördinator bar, rooster agenda, evenementen en vergaderschema
John van de Ende 06-22457759 johnvandenende@hetnet.nl
Coördinator commissie beheer
Willem van Geest Geestpost@kabelfoon.nl
Technische zaken en EHBO/ AED

Protocol aanvraag evenement kantine en parcours W.W.V.
Er dient een maand van te voren een aanvraag te worden gedaan via de mail naar: Sandra de Brabander Tel. 06-45740635
Bij een aanvraag wordt er een lijst meegestuurd voor het aangeven van de behoefte aan eten voor een evenement en hoe men de kantine ingedeeld wil hebben. Deze lijst z.s.m., doch uiterlijk 3 weken van te voren retour mailen naar Sandra
Indien men gebruik wil maken van de kantine voor een vergadering: contact opnemen met Sandra de Brabander. Zij beheert de agenda en kan aangeven of er ruimte is.
 
Als er gebruik gemaakt wordt van het parcours, kantine, kleedkamers en douche dient men deze netjes achter te laten.
Indien een afdeling wil vergaderen in de kantine moeten de gebruikte consumpties direct worden afgerekend met consumptiebonnen.
Deze kunnen worden ingekocht bij Aad Helderman Tel. 06-10701256.
Iedere Afdeling dient bij een evenement zelf voor barbezetting te zorgen, dit in overleg met Sandra de Brabander.

Pin It on Pinterest