Vossenjacht

VOSSENJACHT, WAT IS DAT?

Vossenjacht is een uitgezette route van ongeveer 40 km met onderweg controle-emmers (wit of grijs).
Aan het einde van de rit is een pen (de Vos) verstopt die men moet zoeken.

Iedereen krijgt van de wedstrijdorganisatie aan het begin van het seizoen een eigen nummer, drie witte en twee grijze pijpjes. Er wordt gereden in de categorieën A en B naar gelang kwaliteit en leeftijd. Er zijn witte controle-emmers waar een wit pijpje in moet en grijze controle-emmers waar een grijs pijpje in moet. In de vossenpen moet altijd een wit pijpje. De competitie bestaat uit één aaneengesloten periode van september t/m maart.

De renner die alle controles heeft en als eerste op de pen zit krijgt 10 punten. Nummer twee 9 punten en nummer zeven 4 punten. Alle anderen krijgen 3 punten. Per seizoen mag men één Joker inzetten, daarmee krijgt de deelnemer dubbele punten.

Na de laatste rit worden de algemene uitslagen opgemaakt en de prijzen uitgedeeld. Voor de A en de B is een leiderstrui beschikbaar die de leider van het tussenklassement tijdens de rit draagt.

VOSSENJACHT REGLEMENT WWV

 1. Iedere coureur dient op de hoogte te zijn van het reglement en zich hier aan te houden.
  Deelname gebeurt op eigen risico.
  De commissie is nimmer aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan door of tijdens een rit.
 2. Er wordt gereden in 2 categorieën: A en B.
 3. Iedere coureur is verplicht een valhelm te dragen tijdens de vossenjacht.
 4. De deelnemers worden ingedeeld door het bestuur van de Trimmers. Dit gebeurt op basis van leeftijd (jonger dan 40 jaar is A) en de in het verleden behaalde resultaten. De eerste 3 van de B van het Algemeen Klassement rijden het volgende seizoen bij de A.
 5. Elke deelnemer krijgt aan het begin van het seizoen een vast nummer voor het hele seizoen. Dit nummer staat op alle (vijf) pijpjes, bestaande uit 3 witte en 2 grijze.
 6. De vossenjachten zijn ongeveer tussen de 35 en 60 km lang.
 7. De start is vanaf het clubgebouw van WWV met de volgende starttijden: 10.00 uur start A en 10.10 uur start B.
 8. Iedere coureur is verplicht vanaf de start achter een voorrijder naar de eerste pijl te rijden.
 9. De controle-emmers staan aan de rechterkant van de weg, tenzij anders wordt meegedeeld.
 10. Een vossenjacht heeft maximaal 4 controles, bestaande uit twee witte en twee grijze emmers, in de witte emmer gaat een wit pijpje en in de grijze emmer gaat een grijs pijpje. Als de controleur er om vraagt dan geeft men het pijpje in zijn hand.
 11. Als een pijpje naast de emmer valt en de controleur kan deze niet meer vinden dan wordt deze controle als gemist beschouwd.
 12. Het eindpunt van de vossenjacht wordt aangegeven door de tekst ZOEK DE VOS omgeven door een cirkel.
 13. De vos is een metalen buis van ongeveer 1.75 meter met daarop een A of een B.
 14. De vos is verstopt binnen een straal van 50 meter van de cirkel met de tekst ZOEK DE VOS.
 15. De coureur die als eerste alle controles heeft en vervolgens als eerste zijn pijpje op de pen heeft gedaan is winnaar van de rit en verdient hiermee 10 punten, de nummer twee 9 punten enz. tot 4 punten voor nummer 7. Vanaf nummer 8 krijgt iedereen 3 punten. Wanneer men een controle of de vos mist dan krijgt men 1 punt.
 16. Iedere coureur mag een joker inzetten en deze joker telt voor dubbele punten. Dit MOET aangemeld worden voor de start aan de vossenjachtcoördinator. De vossenjachtcoördinator bepaalt wanneer een joker ingezet mag worden.
 17. Bij calamiteiten is men verplicht elkaar te helpen.
 18. Iedere deelnemer MAG een rit uitzetten, daarvoor krijgt diegene eenmalig 4 punten.
 19. Bij overtreding van de reglementen wordt met gestraft.
  Dit kan bestaan uit 10 strafpunten tot schorsing of uitsluiting van deelname. Enkele voorbeelden van gedrag dat wordt bestraft zijn:
  – Het niet houden aan de verkeersregels en door rood licht rijden;
  – Het doelbewust zoeken naar de uitgezette route voor de start;
  – Het samenwerken met speciale verkenners;
  – Het meegeven en meenemen van pijpjes aan en van anderen;
  – Het gebruik van de (mobiele) telefoon. De vermeende gebruiker zal zelf moeten bewijzen dat hij de telefoon niet voor de vossenrit gebruikt heeft. Dit ter beoordeling van de vossenjachtcommissie.
  – Stayeren achter een elektrische fiets.
  – Iemand die zich tijdens de vossenrit misdraagt. Dit ter beoordeling van de vossenjachtcommissie.
 20. Als men dubbele pijpjes op de vossenpen doet krijgt diegene 0 punten.
 21. De straffen worden bepaald en opgelegd door de vossenjachtcommissie en hiertegen is GEEN beroep mogelijk.
 22. Iedere coureur accepteert de aan hem opgelegde sancties.
 23. Op een elektrische fiets meerijden is toegestaan mits men zich niet bemoeit met het spel en achter de groep blijft fietsen.
 24. In alle gevallen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de vossenjachtcommissie

 

Pin It on Pinterest