Informatie basislidmaatschap KNWU en verzekeringen i.k.v. Startlicentie KNWU

door | apr 21, 2021 | Nieuws

Deel dit bericht via:

Er is nog veel onduidelijkheid over het Basislidmaatschap KNWU en de verzekeringen omtrent de (Start)licenties van de KNWU. Hieronder hebben we wat meer achtergrond informatie op een rijtje gezet.

De KNWU is, door regelgeving vanuit NOC*NSF en aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (onderwerpen doping en tucht), verplicht gesteld alle leden van verenigingen die actief betrokken zijn bij de wielersport aan zich te verbinden. Dus iedereen die deelneemt of meewerkt aan activiteiten en/of werkzaamheden gerelateerd aan KNWU activiteiten, moet lid zijn bij de KNWU (= basislidmaatschap).

Aanvullende verzekering WA, Rechtsbijstand en Ongevallen vanuit de KNWU
Veel Nederlanders hebben een eigen WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering, echter uitgangspunt hierbij is dat tijdens het beoefenen van sport en spel een bepaald risico door de deelnemers wordt aanvaard. Dus bij een valpartij of iets dergelijks is er vaak geen sprake van enige wettelijke aansprakelijkheid. Dit is een risico wat bij sportbeoefening hoort.

Via het lidmaatschap en (start) licenties zijn de leden aanvullend verzekerd voor: (zie voor een uitgebreide toelichting de KNWU site)

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).
Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade indien er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid die door jou aan andere personen (buitenstaanders) is toegebracht tijdens de wielersportevenementen. Dit heeft géén betrekking op schade of letsel tussen onderlinge renners omdat dit bij sport en spel uitgesloten is.
Bij een aantal polissen van verzekeraars (de eigen WA verzekering) gelden bepaalde uitsluitingen. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade, mits je hiervoor wettelijk aansprakelijk bent.
Hierbij kun je denken aan letsel of schade aan buitenstaanders (niet de andere renners!!) tijdens wedstrijden of clubtrainingen.
Persoonlijke Ongevallen
Deze ongevallenverzekering keert een bedrag uit als je door een ongeval komt te overlijden of bij blijvende invaliditeit. Er geldt een uitsluiting voor schade aan het gebit!)
Rechtsbijstand.
Als je schade hebt als gevolg van een verkeersongeval of als iemand anders voor je schade aansprakelijk is, dan gaat de verzekeraar de schade namens jou verhalen op de schuldige tegenpartij. Ook de kosten van verweer vallen onder de dekking als je, voor een overtreding van verkeersrechtelijke aard, strafrechtelijk wordt vervolgd.
Doping gerelateerde zaken en tuchtzaken zijn uitgesloten van dekking. De rechtsbijstandverzekering is alleen geldig binnen Europa. Deze verzekering dekt alleen de bijstand die ze verlenen in het verhalen van de geleden schade.
Zij vergoedt dus niet de geleden schade die is opgetreden tijdens het voorval. Daarnaast dekken zij ook niet de gemaakte advocaatkosten als deze door jezelf is ingeschakeld.

Let op: het basislidmaatschap is geen licentie!
Ieder basislid heeft een eigen KNWU lidmaatschapsnr. (naast een eventuele licentie).

Als je schade aan je fiets vergoed wilt hebben wanneer je dit oploopt tijdens een wedstrijd of training, dan zijn daar fietsverzekeringen voor. Dit brengt wel extra kosten met zich mee, maar daar kun je dan wel aanspraak op maken bij

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Pin It on Pinterest